ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το ΚΠΕ Γιαννιτσών ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 66659/3-7-2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ σε  συνεργασία με το Δήμο Γιαννιτσών. Η λειτουργία του ξεκίνησε το Μάιο του 2007 και στεγάζεται στο Πολύκεντρο (Πλατεία Α.Παπανδρέου) του Δήμου Γιαννιτσών, ο οποίος παρέχει τις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ. Την οικονομική διαχείριση των ΚΠΕ όλης της χώρας έχει αναλάβει το Ε.Ι.Ν. από το σχολικό έτος 2008-2009. Η οικονομική στήριξη των ΚΠΕ γίνεται με συγχρηματοδότηση 80% από το ΕΣΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους. 

Το ΚΠΕ ανήκει στο 8ο ΤΔ και οι νομοί εμβέλειας του είναι: Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας και Φλώρινας. Το ΚΠΕ Γιαννιτσών μπορούν να το επισκέπτονται εκπαιδευτικοί και μαθητές από τους παραπάνω νομούς σε ποσοστό 70% και 30% από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Το ΚΠΕ Γιαννιτσών με την ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τις ιδρυτικές του αποφάσεις, έχει ως στόχο:

Ø      την ενημέρωση,

Ø      την ευαισθητοποίηση,

Ø  τη συμμετοχή και τον εθελοντισμό της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας      αλλά και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

Σκοποί του ΚΠΕ Γιαννιτσών είναι:

Ø      η εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων με γνώμονα την αειφορία,

Ø      η δημιουργία δικτύων περιβαλλοντικού περιεχομένου,

Ø      η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων,

Ø      η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,

Ø      η συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ αποτελείται από τους εξής εκπαιδευτικούς 2010 -2011:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

Βυρώζη Βασιλική

 

Χημικός

Υπεύθυνη

Σουκιούρογλου Γιάννης

 

Νομικός

Αναπληρωτής Υπεύθυνος

Παρασκευά Αρσινόη

 

Γαλλικής Φιλολογίας

Μέλος

Χαχούδη Αναστασία

 

Τεχνολόγος Γεωπόνος

Μέλος

 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ αποτελείται από τους εξής εκπαιδευτικούς 2007 -2010:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

Βυρώζη Βασιλική

 

Χημικός

Υπεύθυνη

Καρεκλά Χρύσα

 

Αγγλικής / Α/θμιας

Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Γιουβάνογλου Νίκος

 

Εκπαιδευτικός  Τεχνολόγος Μηχανολόγος  Μηχανικός

Μέλος

Μαλανδράκης  Γιώργος

 

Δάσκαλος

Μέλος

Σουκιούρογλου Γιάννης

 

Γεωπόνος

Μέλος

Κεντρική Επάνω