7η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου  

 

  22-25 Απριλίου 2010 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

 

.