Θέμα:

Πρόσκληση σε τριήμερο θεματικό σεμινάριο του ΚΠΕ Γιαννιτσών

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γιαννιτσών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ΤΔΕ του πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερο θεματικό σεμινάριο. Ο τίτλος του είναι:

« Αρχαιολογικοί χώροι: Λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι στη… λήθη αφημένοι  

ή διαχρονικά δείγματα αειφορίας; »

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Γιαννιτσών.

Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης του σεμιναρίου είναι  Παρασκευή 11/12, Σάββατο 12/12 και Κυριακή 13/12/2009

Οι ώρες διεξαγωγής του  είναι:

 

 Παρασκευή

11/12/2009

16:30 – 21:30

Σάββατο

12/12/2009

09:00 – 21:30

Κυριακή

13/12/2009

09:00 – 15:00

 

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθεί τόσο η θεωρητική όσο και η βιωματική προσέγγιση του θέματος στου σεμιναρίου.

Η θεματολογία του θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

·       Τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, την προστασία και ανάδειξη αυτών υπό το πρίσμα της αειφορίας

·       Τη διαχρονική σχέση του περιβάλλοντος και της κοινωνίας

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με έμφαση στην Περιβαλλοντική διάσταση.

Ως εισηγητές – επιμορφωτές θα κληθούν να παρουσιάσουν ειδικοί επιστήμονες από το χώρο του περιβάλλοντος, της αρχαιολογίας – ιστορίας και της παιδαγωγικής. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς από τους νομούς εμβέλειας του 8ου ΤΔ ΚΠΕ και ειδικότερα σε:

α)  Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

β)  Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης-μέλη Π.Ο. ΚΠΕ

Συνολικά 40 εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα επιλεγούν από τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 10 εκπαιδευτικοί μέλη ΚΠΕ, θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

 

Η κατανομή των εκπαιδευτικών ανά νομό εμβέλειας έχει ως εξής:

 

Α/Α

ΝΟΜΟΣ

Α/ΘΜΙΑ

ΕΚΠ/ΣΗ

Β/ΘΜΙΑ

ΕΚΠ/ΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΕΛΛΑΣ

5

5

10

2

ΗΜΑΘΙΑΣ

1

1

2

3

ΠΙΕΡΙΑΣ

1

1

2

4

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΤ.)

4

4

8

5

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΔΥΤ.)

4

4

8

6

ΚΙΛΚΙΣ

1

1

2

7

ΚΟΖΑΝΗΣ

1

1

2

8

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1

1

2

9

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1

1

2

10

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1

1

2

11

ΜΕΛΗ ΚΠΕ

5

5

10

ΣΥΝΟΛΟ

50

 

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Π.Ε. των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Γιαννιτσών και οι Υπεύθυνοι των ΚΠΕ, να αποστείλουν στο ΚΠΕ Γιαννιτσών τα ονόματα των εκπαιδευτικών και των αναπληρωματικών εκπαιδευτικών που επιθυμούν να συμμετάσχουν έως την  Τετάρτη 11  Νοεμβρίου 2009.

Τα έξοδα διατροφής όλων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών καλύπτονται από το ΤΔΕ ή από τη διαχειριστική επιτροπή του ΚΠΕ Γιαννιτσών, ενώ για αυτούς που απέχουν περισσότερο από 40 χλμ καλύπτονται και τα έξοδα διαμονής.

Σε όσους παρακολουθήσουν τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ενός νομού ή μελών ΚΠΕ είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους καλύπτονται από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων διευθύνσεων.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της πόλης.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Γιαννιτσών

 

Βυρώζη Βασιλική

Χημικός M.Sc.


 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

« Αρχαιολογικοί χώροι: Λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι στη… λήθη αφημένοι

ή διαχρονικά δείγματα αειφορίας; »

 

Ονοματεπώνυμο:

 

Ειδικότητα:

 

Σχολείο:

 

Τηλ Σχολείου:

 

Φαξ Σχολείου:

 

Δ/νση Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης:

 

Διεύθυνση:

 

Δήμος:

 

Νομός:

 

Τηλέφωνο:

 

Κινητό Τηλέφωνο:

 

E-mail:

 

 

Επιθυμώ να διαμείνω

Ναι

 

Όχι

 

 

Μετά από ενημέρωσή μου με το υπαριθμόν ……………………… σχετικό έγγραφο του ΚΠΕ Γιαννιτσών, δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο τριήμερο σεμινάριο Π.Ε., με τίτλο:

 

« Αρχαιολογικοί χώροι: Λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι στη… λήθη αφημένοι

ή διαχρονικά δείγματα αειφορίας; »

Προτίθεμαι ή έχω κάνει φέτος αίτηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

με τίτλο:

 

 

Ναι

 

 

 

 

Όχι

 

 

 

 

Συμμετέχω φέτος σε Δίκτυο Π.Ε. με τίτλο:

 

 

Ναι

 

 

 

 

Όχι

 

 

 

 

Έχω συντονίσει πρόγραμμα Π.Ε. στο παρελθόν με τίτλο:

 

 

 

Ναι

 

 

 

 

Όχι

 

 

 

 

                                               

 

Ημερομηνία,____________

Ο/Η αιτ……

 

 

(Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή)